Šikovný vzostup – rýchlejší pád

Začiatkom školského roka vedenie Rokfortskej strednej školy čarodejníckej bolo v zložení, ktoré si všetci isto dobre pamätáte. Na vrchole bol náš milovaný pán riaditeľ Aftermoon, po ňom nasledoval jeho zástupca pán Blake a za nimi duo vedúcich katedier slečna Doiteainpán Kim. Ešte sa neskončil ani prvý semester a vo vedení ostal pán riaditeľ sám. Zatiaľ čo slečna Doiteain odišla na ministerstvo, ostatní dvaja menovaní dopadli o čosi horšie. Presne tak, tento článok je venovaný pánom Blakeovi a Kimovi, o ktorých všetci dobre vieme, že tvoria pár.
Všetko sa to začalo prvým degradovaním pána Blakea z postu zástupcu riaditeľa na post vedúceho katedry (v tom čase na chvíľu jeho post zaujala slečna Doiteain, ktorá však po pár dňoch odišla vyššie). Povrávalo sa, že za to môžu práve konflikty medzi pánom Blakeom a pánom riaditeľom Aftermoonom, my sme si však boli istí, že to robí pán riaditeľ zo súcitu, aby títo dvaja páni nemali problémy vo vzťahu, opak bol však zrejme pravdou.
Po ďalšom takomto konflikte, o ktorom radšej pomlčím, prišiel pán Blake i o post vedúceho katedry a „klesol“ už iba k vedúcemu fakulty, aby však nebolo málo, netrvalo dlho a pán Blake bol degradovaný ešte o post nižšie – na post profesora. Osobne som zvedavá, kam týmto pán riaditeľ smeruje. Bude do konca roka z pána Blake školník? A čo jeho milovaný (pán Kim)?
Ten sa síce na poste vedúceho katedry ohrial o čosi dlhšie, no tiež tam až ktovieako dlho nevydržal. Momentálne zastáva post vedúceho fakulty, kde je vraj šťastný a spokojný. Ale je toto šťastie skutočné alebo je pravda kdesi úplne inde?
Medzi prechodom pána Blakea z postu vedúceho fakulty do postu profesora sa ešte niečo odohralo, niečo, čo si zaslúži vlastný článok. Verím, že vás napätie neopustí a počkáte si na bližšie informácie, ktoré sú, pevne verím, nesmierne zaujímavé.
Páááác a pusu

Add a Comment