Necudné profesorky, sexuálna výchova na muklológii a ohýbanie časopriestoru – aj takto vyzerá jeden týždeň na Rokforte.. A to ešte neskončil!

Počas týchto prázdnin nám na našej milovanej Rokfortskej strednej škole čarodejníckej pribudlo hneď niekoľko nových členov profesorského zboru, medzi nimi aj profesorky Sueréz Myers.
A práve tieto dve slečny v najlepších rokoch sa postarali o rozruch medzi študentami, keď sa na svoje hodiny rozhodli prísť sporo oblečené.
Aj keď, u slečny Sueréz nešlo až tak o obnažovanie, ako o to, že jej oblečenie náramne priliehalo ku krivkám. Ak niekto predpokladal, že toto jej oblečenie ostalo bez povšimnutia, náramne sa mýlil. Menovaná profesorka totiž šla zastupovať hodinu bylinkárstva, kde sa objavil aj už dosť dobre mediálne známy prefekt Slizolinu, pán Henry Darren. Ten nemravne oblečenú profesorku Sueréz odsúdil a povedal jej, že je, citujem, „rozvášněná nestoudná běhna“. Keďže na hodine bol pán Darren sám v spoločnosti takto odetej profesorky, rozhodol sa počas výkladu odísť, no ešte predtým ju odkázal na pána Howletta. Čo má tento odkaz znamenať? Je pán Howlett expertom na nemravne odeté ženy alebo snáď ich väčším kritikom? Na to by nám vedela dozaista odpovedať jeho milá, pani Banner-Howlettová.
Nie, toto nie je ani z ďaleka to najzaujímavejšie, čo sa tento týždeň stalo. To bol len začiatok.
Hneď ďalší deň po tom, čo bola profesorka Sueréz skritizovaná pánom Darrenom za nevhodné oblečenie, ďalšia predtým menovaná – profesorka Myers, predviedla ešte čosi horšie ako obtiahnuté oblečenie. Pred študentov sa totižto postavila len v plavkách! Dobre vidíte, len v plavkách. Aby toho nebolo málo, na hodine sa opäť ocitol pán Darren a spolu s nim aj samotný riaditeľ tohto ústavu, pán Aftermoon. Ten sa k nasledovnej situácii vyjadril následovne: „Šel jsem tam na chvíli na inspekci… no a když jsem v té třídě viděl, jak se ta profesorka obléká, tak bych se nedivil, kdyby probírali SEX V MUDLOVSKÉM SVĚTĚ!“. A verte či nie, pán riaditeľ nebol so svojim odhadom danej situácie ďaleko.
Len čo opustil učebňu, profesorka vzala študentov na pláž, kde si neustrážila pána Darrena a pána Spectra. Tí sa na seba vrhli, objali sa a na výzvu profesorky, aby sa po sebe neplazili odpovedali (ne)čakane – vášnivým bozkom. Profesorka Myers to radšej vzdala a po pár minútach preniesla študentov späť do učebne. Úprimne – nedivím sa jej, tiež by som spanikárila a s hanbou ušla, keby som videla, ako sa študenti olizujú a ja stále nikoho nemám.
Ale ani tento incident nebol to najzaujímavejšie, čo sa počas tohto týždňa stalo. Prvé miesto si jednoznačne odnáša pán riaditeľ Aftermoon v spolupráci s pánom Darrenom na hodine Obrany proti čiernej mágii. Pýtate sa, čo sa tam vlastne stalo?
Nuž, začalo sa to, ako každá iná hodina, v priebehu ktorej vám pred očami umiera milovaná osoba. Doposiaľ nik nevie, či to bol len žart, alebo krutá realita. Keď sa študenti znova ocitli v učebni, okolo nich boli kúsky tiel ich milovaných a celú túto atmosféru dolaďovala krv, ktorá bola temer všade. K študentom sa potom zniesli ich sovy, ktoré im čosi niesli. Jeden by so myslel, že listy, v ktorých sa píše, že ide len o krutý žart pána riaditeľa, no sovy počas letu vybuchli. Väčšie sklamanie bolo však to, že v spomínaných listoch nestálo, že je to len krutý žart, ale že sa jedná o skutočnosť. V tej chvíli to už pán Darren nevydržal a použil jedno z kúzel, ktoré sa počas roka naučil. Nič by na tom nebolo zvláštne, keby to kúzlo nebolo tak silné, že rozvrátilo samotný časopriestor. Výsledkom použitia kúzla s tak veľkou silou, akú predviedol pán Darren, sa stalo vrátenie študentov a ich milovaných do pôvodného stavu. Rázom sa všetci študenti ocitli na svojich predošlých miestach – v laviciach a jediné, čo im po tomto incidente ostalo spomienky na kúsky tiel milovaných osôb.
Smutné.
 
 
Pááác a pusu

Add a Comment